Qing-Chang Zhong

Mechanical Engineering, Texas Tech University, Lubbock, TX